Articol publicat de Finantistii.ro:

Reglementarile referitoare la impozitul pe profit au fost modificate de mai multe ori in ultimele 6 luni, bulversand complet contribuabilii. Devansarea cu o luna a datei de depunere a declaratiei a pus capac, platitorii fiind nevoiti sa scoata bani din buzunar mai devreme decat previzionasera. Dupa zapaceala cu infiintarea si desfiintarea impozitului minim, a urmat cea cu introducerea si apoi amanarea si modificarea sistemului platii anticipate a impozitului pe profit.

Nimeni nu poate fi sigur de ce mai aduce ziua de maine in materie fiscala. S-a ajuns pana acolo incat Guvernul sa umble la data de percepere a impozitelor, ca sa le poata lua banii contribuabililor mai devreme. Astfel de masuri se iau de pe o zi pe alta, pentru ca in proiectul de lege de modificare a Codului de procedura fiscala, care a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Finantelor, nu scria nimic de modificarea datei de declarare a impozitului pe profit. Aceste prevederi au aparut direct in Monitorul Oficial, pe 31 ianuarie anul acesta, cand a fost publicata OG 2/2012.

Asa s-a ajuns ca in momentul de fata sa avem doua legi in vigoare, cu prevederi diferite. In Codul Fiscal scrie ca declararea impozitului pe profit se va face pana pe 25 aprilie, in timp ce in ultima ordonanta de modificare a Codului de procedura fiscala se prevede ca termenul de declarare este 25 martie. Aceasta anomalie se datoreaza modificarilor succesive ale prevederilor fiscale, care au bulversat complet contribuabilii. Ca la orice reglementare neclara, au fost necesare acte normative secundare, de tipul ordinelor sau instructiunilor, care sa explice cum se iese din ambiguitatea legislativa.

Termen-limita

Prin antepenultima modificare a Codului Fiscal, publicata pe 2 septembrie 2011 (OG 30/2011), Guvernul a stabilit ca declararea impozitului pe profit pe anul 2011 se va face tot pana la 25 aprilie 2012si numai incepand cu anul 2013 declararea se va face pana pe 25 martie.

Reglementarea a supravietuit doar cinci luni, pentru ca printr-o ordonanta intempestiva de modificare a Codului de procedura fiscala Guvernul a dispus ca termenul 25 martie e valabil de anul acesta, nu din 2013. Aceasta modificare a survenit pe 31 ianuarie 2012, prin publicarea OG nr. 2/2012.

Devansand cu o luna termenul de declarare si plata, prevederile i-au dat peste cap pe contribuabili, acestia fiind nevoiti sa scoata banii pentru plata impozitului cu o luna mai devreme decat previzionasera.


Precizari la modificari

Pe de alta parte, nu se mai intelegea cum procedeaza cei care au optat pentru inchiderea exercitiului financiar pana la 25 februarie. Abia prin Ordinul ANAF nr. 155/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat pe 16 februarie, ANAF a venit cu precizari in acest sens.

Astfel, Declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la 25 martie inclusiv a anului urmator.

Organizatiile nonprofit si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la 25 februarie inclusiv a anului urmator.

In ceea ce ii priveste pe contribuabilii care au optat pentru definitivarea inchiderii exercitiului financiar 2011 pana la data de 25 februarie 2012, potrivit prevederilor art. 34 alin.(11) din Codul Fiscal, in vigoare pana la 31 decembrie 2011, acestia depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 martie 2012, fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011.

Alte precizari importante se refera la persoanele juridice care in cursul anului fiscal se dizolva cu lichidare, potrivit legii. Acestea au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.


In loc de concluzie

Contribuabilii trebuie sa stie ca formularul Declaratiei 101 a mai fost modificat o data la sfarsitul lunii ianuarie, prin Ordinul ANAF nr. 70/2012 pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2012. Din noul formular a fost eliminata sectiunea referitoare la impozitul minim si au fost actualizati anumiti indicatori.

Din toata aceasta harababura legislativa reiese ca toti contribuabilii trebuie sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana pe 25 martie, cu exceptia organizatiilor nonprofit si a celor care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, care trebuie sa o depuna pana pe 27 februarie (deoarece data de 25, prevazuta de lege, pica sambata).
Optiuni in asteptare

Potrivit art. 34 din Codul Fiscal, declararea si plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I-III. Insa, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii vor putea opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial.

Optiunea se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea acestor prevederi si este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Contribuabilii vor comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

Vor fi obligati insa sa aplice sistemul trimestrial de declarare si de plata contribuabilii care in anul precedent s-au aflat in una din urmatoarele situatii:

a) nou-infiintati;

b) inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul anului fiscal precedent;

c) s-au aflat in inactivitate temporara sau au declarat pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati la sediul social/sediile secundare, situatii inscrise, potrivit prevederilor legale, in Registrul Comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz;

d) au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor in anul pentru care se datoreaza impozitul pe profit.

Se precizeaza insa ca nu sunt considerati contribuabili nou-infiintati cei care se inregistreaza ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, determina platile anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

Indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2012 a fost publicat recent in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 122 din data de 20 februarie 2012. Ordinul MFP nr. 225/2012 prevede ca acest indice este de 3,5%.

In cazul contribuabililor care vor aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit cu plati anticipate si care, in anul precedent, au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul si impozitul pe profit scutit.