Colaj cu frezii in natura si-n picturile mele.

Picturi si fotografii realizate de mine in  secolului XXI – anii 2012-2017.

Colaj cu zambile in natura si-n picturile mele.